به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق طول آزاد راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1396 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) مقدار سال 1397 در منبع، صفر ذکر شده است.