به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

جمع کل طول راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 10 خرداد 1399

آمار فوق جمع کل طول راه های احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.