سطح زیر کشت پسته

دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار هکتار
بروزرسانی: 1399/02/07
توضیحات

آمار فوق سطح زیر کشت پسته را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.