هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله کشتی های سوخت رسان در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله کشتی های سوخت رسان در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله کشتی های سوخت رسان در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال بر تن‌کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله کشتی های سوخت رسان در کشور را در بازه سال های 1373 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.