میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله گازکش جاده‌پیما در کشور

میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله گازکش جاده‌پیما در کشور

میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله گازکش جاده‌پیما در کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون‌تن‌کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله گازکش جاده‌پیما در کشور را در بازه سال های 1375 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.