میزان کل انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به تفکیک انواع وسايل حمل و نقل در کشور

میزان کل انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به تفکیک انواع وسايل حمل و نقل در کشور

میزان کل انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به تفکیک انواع وسايل حمل و نقل

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون‌تن‌کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق میزان کل انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به تفکیک انواع وسايل حمل و نقل در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.