حجم تولید مصرفي 10 OM (سایر مواد افزودنی) در پالایشگاه های كشور

حجم تولید مصرفي 10 OM (سایر مواد افزودنی) در پالایشگاه های كشور

حجم تولید مصرفي 10 OM (سایر مواد افزودنی) در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم تولید مصرفي 10 OM (سایر مواد افزودنی) در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1386 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط