حجم تولید MTBE مصرفي در پالایشگاه های كشور

حجم تولید MTBE مصرفي در پالایشگاه های كشور

حجم تولید MTBE مصرفي در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم تولید MTBE مصرفي در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1380 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) جمع فرآورده ها بدون احتساب گاز و هيدروژن، سوخت گاز مصرفی، گوگرد، پلاتفرمیت دریافتی، اکتان افزا معادل بنزین سوپر 95 و MTBE  مصرفي مي باشد.

گزارشات آماری مرتبط