حجم تولید بوتان به پتروشيمي در پالایشگاه های كشور

حجم تولید بوتان به پتروشيمي در پالایشگاه های كشور

حجم تولید بوتان به پتروشيمي در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم تولید بوتان به پتروشيمي در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1393 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط