حجم تولید نفت کوره سبک در پالایشگاه های كشور

حجم تولید نفت کوره سبک در پالایشگاه های كشور

حجم تولید نفت کوره سبک در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم کل تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه های کشور را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری مذکور از سال 1367 تا سال 1375 شامل مقادیر نفت کوره سبک و سنگین می باشد.

گزارشات آماری مرتبط