حجم تولید گاز پنتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز پنتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز پنتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم تولید گاز پنتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1376 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط