حجم تولید بنزین سوپر در پالایشگاه های كشور

حجم تولید بنزین سوپر در پالایشگاه های كشور

حجم تولید بنزین سوپر در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم تولید بنزین سوپر در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1368 تا 1381 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط