حجم تولید گاز به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: تن در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم تولید گاز به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1378 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) جمع فرآورده ها بدون احتساب گاز و هيدروژن، سوخت گاز مصرفی، گوگرد، پلاتفرمیت دریافتی، اکتان افزا معادل بنزین سوپر 95 و MTBE مصرفي مي باشد.

گزارشات آماری مرتبط