متراژ چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملي حفاري ايران

متراژ چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملي حفاري ايران

متراژ چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملي حفاري ايران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: متر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق متراژ چاه های نفت توسعه ای را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری مذکور از سال 1384 تا سال 1395  شامل چاه هاي توصيفي نيز مي گردد.