تعداد معاملات سهام بازار پایه در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات سهام بازار پایه در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات سهام بازار پایه در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق تعداد معاملات سهام بازار پایه در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.