حجم معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

حجم معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

حجم معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق حجم معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.