حجم معاملات سهام بازار اول در بورس تهران (ماهانه)

حجم معاملات سهام بازار اول در بورس تهران (ماهانه)

حجم معاملات سهام بازار اول در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق حجم معاملات سهام بازار اول در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.