درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.