ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق مجموع ارزش معاملات بورس ها را در بازه ماهانه مهر 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.