حجم معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

حجم معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

حجم معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق حجم معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.