به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

طول راه های اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور (بدون راه های روستایی)

طول راه های اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور (بدون راه های روستایی)

طول راه های اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 3 اسفند 1398

آمار فوق طول راه های اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور (بدون راه هاي روستایی) در بازه سال‌های 1384 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.