آمار سالانه زلزله

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 23 بهمن 1398

آمار سالانه زلزله های به وقوع پیوسته در سطح کشور از سال 1388 تا 1397