آمار سالانه زلزله

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت 1399

اطلاعات فوق آمار سالانه زلزله را در بازه سال‌های 1388 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده موسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران، مرکز لرزه‌نگاری کشوری می‌باشد.