مجموع ارزش بازار بورس تهران، بورس انرژی و کالا و فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس تهران، بورس انرژی و کالا و فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس تهران، بورس انرژی و کالا و فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار مجموع ارزش بازار بورس تهران، بورس انرژی و کالا و فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.