مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.