ارزش بازار ETFs بورس کالا (ماهانه)

ارزش بازار ETFs بورس کالا (ماهانه)

ارزش بازار ETFs بورس کالا (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار ارزش بازار ETFs بورس کالا را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.