شاخص کل (هم وزن) بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق شاخص کل (هم وزن) بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.