شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.