شاخص قیمت (هم وزن) در بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

شاخص قیمت (هم وزن) در بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

شاخص قیمت (هم وزن) در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق شاخص قیمت (هم وزن) در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.