تعداد پروژه های کاربردی در بخش آموزش

تعداد پروژه های کاربردی در بخش آموزش

تعداد پروژه های کاربردی در بخش آموزش

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق تعداد پروژه های کاربردی در بازه سال های 1375 تا 1394 را نشان می دهد که بر طبق اطلاعات منتشر شده در مرکز آمار ایران می باشد.
توضیحات:
1) تعداد پروژه هاي تحقیقاتی در سال‌هاي 1391 ، 1392 و 1394 شامل دانشگاه آزاد اسلامي نمي باشد.
2) پروژه تحقيقاتي كاربردي: پژوهشي بر مبنای دانش بدست آمده از تحقيقات و يا تجربيات كه در راستای به كارگيري روش‌ها، الگوها و نظريه‌هاي موجود براي ارايه تحليلي از يك پديده كه ممكن است به يافتن راه‌ حلي منجر گردد، انجام می شود. از آنجا كه نتايج تحقيقات كاربردي در ارتباط با مشكلات و موارد مشخص به كار گرفته مي‌شود عمدتاً روی حوزه محدودي از علم و تكنولوژي اثر مي‏گذارد.