تعداد پروژه های بنیادی در بخش آموزش

تعداد پروژه های بنیادی در بخش آموزش

تعداد پروژه های بنیادی در بخش آموزش

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق تعداد پروژه های بنیادی در بازه سال های 1375 تا 1394 را نشان می دهد که بر طبق اطلاعات منتشر شده در مرکز آمار ایران می باشد.
توضیحات:
1) تعداد پروژه هاي تحقیقاتی در سال‌هاي 1391 ، 1392 و 1394 شامل دانشگاه آزاد اسلامي نمي باشد.
2) پروژه تحقيقاتي بنيادي: هر نوع فعاليت تجربي و يا نظري است‏ كه عمدتاً در راستای گسترش مرزهاي دانش، بدون در نظر گرفتن استفاده عملي از نتايج بدست آمده در تحقيقات انجام مي‌گيرد، كه در حال حاضر نتايج آن كاربردي نمي‌باشد و بيشتر در بصورت اصول عام، نظريه ‏ها و قوانين ارائه مي‏ شود يا به منظور ایجاد زمينه علمي لازم براي حل مسائل جاري و آتي انجام مي شود. نتايج تحقيق بنيادي معمولاً قابل فروش نبوده و معمولا در مجلات علمي منتشر شده يا به همكاران ذينفع منتقل مي‌گردد. در اين نوع تحقيق، محقق در اجراي اهداف خود تا حدودي آزاد می باشد.