تعداد کل مدارس مقطع ابتدایی

تعداد کل مدارس مقطع ابتدایی

تعداد کل مدارس مقطع ابتدایی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: باب
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 8 بهمن 1398

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد کل آموزشگاه های مقطع ابتدایی در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1396 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) آمار مزبور مربوط به سال تحصیلی مهرماه سال ذکر شده تا پايان شهریور ماه سال بعد می باشد.