تعداد دانش آموزان دختر آمادگی و پیش دبستانی

تعداد دانش آموزان دختر آمادگی و پیش دبستانی

دانش آموزان دختر آمادگی و پیش دبستانی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 24 دی 1398

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد که تعداد دانش آموزان دختر آمادگی و پیش دبستانی در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1394 را نشان می دهد.