تعداد کل مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب بعد خانوار

تعداد کل مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب بعد خانوار

تعداد کل مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب بعد خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/01/30
توضیحات

آمار فوق تعداد کل مددجویان زن تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب بعد خانوار را در کشور در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.