تعداد کل مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب جنس و بعد خانوار

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1400/01/21
توضیحات

آمار فوق تعداد کل مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب جنس و بعد خانوار را در کشور در بازه سال‌های 1393 تا 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.