حجم صادرات نفت خام کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که حجم صادرات نفت خام کشور را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد.