حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه بندرعباس

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه بندرعباس

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه بندرعباس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید سایر فرآورده های نفتی در پالایشگاه بندرعباس را در بازه سال های 1376 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.