درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت را در بازه سال‌های 1387 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.