درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از تلفن همراه

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از تلفن همراه

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از تلفن همراه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از تلفن همراه را در بازه سال‌های 1380 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) آمار این بخش تا سال 1380 از خانوار پرسش نمی‌شده است.