درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از دوربین فیلمبرداری

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از دوربین فیلمبرداری

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از دوربین فیلمبرداری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از دوربین فیلمبرداری را در بازه سال‌های 1384 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار این بخش تا سال 1384 از خانوار پرسش نمی‌شده است.