درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری عضو شده در شبکه های اجتماعی

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری عضو شده در شبکه های اجتماعی

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری عضو شده در شبکه های اجتماعی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری عضو شده در شبکه های اجتماعی را در سال 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) آمار این بخش تا سال 1396 از خانوار پرسش نمی‌شده است.