درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از اینترنت در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از اینترنت در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از اینترنت در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از اینترنت در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1389 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات

1) آمار این بخش تا سال 1389 از خانوار پرسش نمی‌شده است.