حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید سایر فرآورده های نفتی در پالایشگاه آبادان را در بازه سال های 1369 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.