درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات حرارت مرکزی

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات حرارت مرکزی

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات حرارت مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات حرارت مرکزی در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) آمار این بخش شامل پکیج، شوفاژ و سایر تسهیلات مربوطه می باشد.