درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از سیستم فاضلاب در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از سیستم فاضلاب در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از سیستم فاضلاب در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از سیستم فاضلاب در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1376 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) آمار این بخش تا سال 1376 از خانوار پرسش نمی‌شده است.