درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد شش اتاق مورد استفاده و بیشتر

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد شش اتاق مورد استفاده و بیشتر

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد شش اتاق مورد استفاده و بیشتر

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد شش اتاق مورد استفاده و بیشتر را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.