درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده خشت و گل و چوب و سایر

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده خشت و گل و چوب و سایر

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده خشت و گل و چوب و سایر

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده خشت و گل و چوب و سایر را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.