درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده اسکلت فلزی

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده اسکلت فلزی

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده اسکلت فلزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد:
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده اسکلت فلزی را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.