درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده بتون آرمه

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده بتون آرمه

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده بتون آرمه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده بتون آرمه را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.