درصد توزیع خانوارها با تصرف مسکن شخصی در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارها با تصرف مسکن شخصی در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارها با تصرف مسکن شخصی در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارها با تصرف مسکن شخصی در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.