درصد توزیع خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.